Σχέδιο Νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας»: οι θέσεις ΕΛΛΕΤ & Δικτύου Οργανώσεων και Πολιτών για ένα βιώσιμο ΙΚ.

Θέσεις Δικτύου Ι.Κ. και ΕΛΛΕΤ για το Σχέδιο Νόμου

που εισάγει το

«Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας»

 

Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.      Το Σ.Ν. δόθηκε στην διαβούλευση χωρίς εισηγητική έκθεση δηλαδή χωρίς καμία αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα και την πολιτική στόχευση των ρυθμίσεων, αλλά και χωρίς το παράρτημα που περιλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής του. Η πρακτική αυτή είναι εκτός λογικής του καλώς νομοθετείν

2.      Το ΣΝ περιλαμβάνει πλήν των άλλων επιχειρήσεων και τα ΚΥΕ για τα οποία το δίκτυο είχε εγκαίρως στείλει προτάσεις στους Υπουργούς (επιστολή31.3.16), όταν συστάθηκε ομάδα εργασίας (ΟΔΕ) σε επίπεδο Γεν Γραμματέων, επισημαίνοντας τα εξής βασικά σημεία σε περίπτωση προώθησης απλούστευσης της αδειοδότησης:

·         Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών και απλούστευση των διαδικασιών επιβολής ποινών

·         Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου ανά κατάστημα (και όχι ανά επιχείρηση) με διαφάνεια στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του κάθε φακέλου.

·         Έλεγχος χρήσεων γης και κανονισμού πολυκατοικίας στο στάδιο προέγκρισης

·         Αντιστοίχηση των χρήσεων γης πολεοδομικού καθεστώτος και υγειονομικού με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία (καφενείο, εστιατόριο κλπ) και όχι γενίκευση (επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής)

·         Αποδέσμευση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και άδειας μουσικής, από την βασική άδεια λειτουργίας με στόχο να είναι δυνατή η καθιέρωση σαφέστερων και αυστηρότερων κριτηρίων για τα δύο ανωτέρω θέματα, βάσει του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενίσχυση του ρόλου των Δημοτικών Κοινοτήτων στην αδειοδότηση μουσικής και χρήσης ΚΧ και γενικά στον έλεγχο του δημόσιου χώρου

·         Τήρηση αυστηρών κανόνων ηχοπροστασίας στα κτίρια για κάθε άδεια μουσικής και απαγόρευση εξωτερικών ηχείων σε κατοικημένες περιοχές

3.      Με βάση αυτή την επιστολή είχε δει την Υφυπουργό Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη τον Απρίλιο, στην οποία ζήτησε να εξαιρεθούν τα ΚΥΕ από το σχέδιο νόμου της αδειοδότησης (που θα περιλάβει την βιομηχανία τροφίμων), επειδή αφορούν θέματα αστικού ιστού και τοπικού ενδιαφέροντος, εισπράττοντας αρνητική απάντηση, με το σκεπτικό ότι έχει οριστεί συντονίστρια του κυβερνητικού έργου της νέας αδειοδότησης, όλων των κλάδων, αλλά και την διαβεβαίωση ότι θα μελετηθούν οι προτάσεις μας.

4.      Στη συνέχεια (Ιούλιο 2016) το δίκτυο συνάντησε τον Υφυπουργό Εσωτερικών κο Γ. Μπαλάφα,  στον οποίο είχαν σταλεί οι πλήρεις προτάσεις του δικτύου για την εξυγίανση του συστήματος ΚΥΕ, με την βασική θέση ότι πρέπει το Υπ Εσωτερικών να αναλάβει πρωτοβουλία για την έκδοση του προβλεπόμενου από τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΔ/τος, με ταυτόχρονη νομική ενίσχυση της εξουσιοδοτικής διάταξης που προβλέπει την έκδοση κανονιστικών πράξεων από τα Δ.Σ. ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα περιπτώσεων όπου τα όργανα των Δήμων (πχ Δημοτικές Κοινότητες, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) αποδεικνύονται ανίσχυρα να αρνηθούν την αδειοδότηση ή να επιβάλλουν ποινές σε  παραβατικές επιχειρήσεις. Ο Υφυπουργός αντιμετώπισε θετικά τις προτάσεις μας και υποσχέθηκε ότι θα ζητήσει νέα συνάντηση μαζί μας όταν ενημερωθεί. 

5.      Από τα ανωτέρω εισακούστηκε μόνο το θέμα των χρήσεων γης αλλά και πάλι χωρίς τις βελτιωτικές μας προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή του στα ΚΥΕ, ώστε να μην καταστρατηγείται το πνεύμα της πολιτικής σχεδιασμού των χρήσεων γης και συνύπαρξης με την κατοικία, όπως συμβαίνει σήμερα με διάφορες παρακάμψεις και διασταλτικές ερμηνείες. Για παράδειγμα οι ειδικές απαιτήσεις (στάθμευσης και ηχομόνωσης) που θέτει η νομοθεσία για τα «κέντρα αναψυχής» θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε διάφορα ΚΥΕ όπως τα μπαρ νυκτερινής λειτουργίας που όμως αδειοδοτούνται ως αναψυκτήρια. 

6.      Με την κατάργηση της προέγκρισης και της άδειας μουσικής, διευκολύνονται οι κακές διοικητικές πρακτικές, αντί να ισχυροποιηθούν τα κριτήρια που εξετάζονται στην αδειοδότηση από τα πολιτικά όργανα του Δήμου, έναντι της απρόσωπης διοικητικής γραφειοκρατίας,  και μάλιστα στην βαθμίδα που είναι πιο κοντά στον πολίτη δηλαδή τις Δημοτικές Κοινότητες. Η πρόταση για ισχυροποίηση της εξουσιοδοτικής διάταξης είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Εξ άλλου η κατάργηση αρμοδιότητας αιρετού οργάνου εν τω μέσω της θητείας ου εγείρει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα με συνταγματικές διαστάσεις.  Το ζήτημα της ηχορύπανσης έχει απασχολήσει ακόμα και τον Συνήγορο του πολίτη με μια σειρά βελτιωτικών προτάσεων, που δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το Σ.Ν.

7.      Ενώ διατηρείται η δυνατότητα των Δήμων να εκδίδουν κανονιστικές πράξεις –και μάλιστα με αντικείμενο την πλήρη απαγόρευση αδειοδότησης, δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για τα θεσμική θωράκιση αυτής της στοιχειώδους διαδικασίας ρύθμισης των τοπικών υποθέσεων, θεσμική κατοχύρωση που θα προάσπιζε τον ρόλο των ΟΤΑ για εξασφάλιση μιας ποιότητας ζωής στους κατοίκους.    

8.      Όσον αφορά στην βασική φιλοσοφία του ΣΝ για μετάθεση του κέντρου βάρους της διοικητικής μέριμνας στον έλεγχο και όχι στην αδειοδότηση, το δίκτυο δεν θα ειχε αντίρρηση αν πραγματικά εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας. Όπως έχουμε πει και στον Δημο Αθηναίων, που προτίθεται να εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης  των ΚΥΕ, αν δεν εξασφαλιστεί η διαφάνεια στην αδειοδοτηση και την αστυνόμευση η εφαρμογή  νέων τεχνολογιών από μόνη της δεν  εξασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας.

Β ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

9.      Η θέση του δικτύου σήμερα, είναι ότι το ΣΝ πρέπει να συμπληρωθεί με το παράρτημα και την εισηγητική έκθεση και ν α ξαναδοθεί σε διαβούλευση, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των ρυθμίσεων που εισάγονται και το πεδίο εφαρμογής του.

10.  Βασικές προτάσεις συμπλήρωσης στα κεφάλαια Α ως Ε είναι :

10.1.     Να συμπληρωθεί στα αρ 1και 2 ότι δεν θίγονται οι ρυθμίσεις της περιβαλλοντικής και χωρικής /πολεοδομικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα το καθεστώς θεσμοθετημένων χρήσεων γης (για όλες τις δραστηριότητας και όχι μόνο για τα ΚΥΕ) .

10.2.     Στις αρχές ελέγχου και εποπτείας (Αρ 11 παρ 2 -3)  να προστεθεί η αντιμετώπιση της όχλησης που προκαλείται στο περιβάλλον και στις γειτνιάζουσες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων και η κατοικία 

10.3.     Επίσης να προβλεφθεί ότι έλεγχοι ασκούνται υποχρεωτικά μετά από καταγγελίες και αν βεβαιωθεί η παράβαση, ο παραβάτης αναλαμβάνει το κόστος του ελέγχου που είναι άμεσα οφειλόμενο (ανεξαρτήτως προστίμου)

10.4.     Στο αρ 14 να προβλεφθούν με σαφήνεια οι υπηρεσίες που ασκούν την αρμοδιότητα ελέγχου, και εποτείας

10.5.     Αρ 15 παρ4-5 να εξασφαλιστεί διαφάνεια με την δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στα στοιχεία του ΟΠΣ

10.6.     Αρ 16 στις διοικητικές κυρώσεις δεν προβλέπεται αφαίρεση της έγκρισης

10.7.     Αρ 17 να προβλεφθεί τρόπος περιορισμού των αναστολών εφαρμογής των ποινών πχ καταβολή του 30% του προστίμου πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο

 

11.   Όσον αφορά στο κεφ Ζ το δίκτυο - μετά από μια μακρόχρονη δουλειά γύρω από το ζήτημα των ΚΥΕ - εκφράζει την απορία του αν το θέμα των ΚΥΕ είναι πραγματικά το βασικό πεδίο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί το ΥΠ Ανάπτυξης, στην προσπάθειά του διευκόλυνσης των επενδύσεων και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Πρόκειται για ένα τομέα, εύκολων και «φτηνών» επενδύσεων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλα προβλήματα παραβατικότητας με σοβαρές συνέπειες στην υποβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών πόλεων και της τουριστικής ανάπτυξης.  

12.  Οι συγκεκριμένες προτάσεις μας για το κεφ Ζ είναι ότι πρέπει να:

1.1.          Μην καταργηθεί η προέγκριση (αρ29 παρ1και3) αλλά να αντικατασταθεί με έγκριση που θα εκδίδεται από τις Δ.Κ. όπως σήμερα. Δηλαδή βάσει του Σ.Ν. να ενταχθούν τα ΚΥΕ σε καθεστώς έγκρισης και όχι γνωστοποίησης λόγω των πασιφανών κινδύνων για το δημόσιο συμφέρον που επιφέρει η μέχρι σήμερα λειτουργία τους.

Κατά την προβλεπόμενη στο αρ 5 παρ4 διαβούλευση για την υπαγωγή της δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης θα υπάρξει η ευκαιρία  συμπλήρωσης, αποσαφήνισης και ενίσχυσης των  προϋποθέσεων.   

1.2.          Διορθωθεί στο αρ 29 αρ2 ότι η ΥΔΟΜ εξετάζει τις θεσμοθετημένα επιτρεπόμενες χρήσεις γης (βάσει γενικών ή ειδικών πολεοδομικών και περιβαλλοντικών διατάξεων),  και όχι τις υπάρχουσες. Να προβλεφθεί ότι οι εξειδικευμένες  χρήσεις και διατάξεις των πδ/των χρήσεων γης (πχ παραδοσιακό καφενείο κλπ) κατισχύουν της διάταξης καταστήματα εστίασης και αναψυχής.

1.3.         Αποσυρθεί το αρθρο 30 που καταργεί την άδεια μουσικής και αντίθετα να ενισχυθεί η δυνατότητα των Δ.Κ. να αρνούνται την άδεια μουσικής σε περιπτώσεις παραβατικών ΚΥΕ. Να συμπληρωθούν οι προϋπόθεσης για την άδεια μουσικής με διάταξη που θα διευκρινίζει ότι η άδεια μουσικής δεν είναι συνοδεύει υποχρεωτικά την έγκριση λειτουργίας αλλά υπόκειται σε προϋπόθεσης και περιορισμούς που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως εξής:

·         Απαίτηση τεχνικής μελέτης ηχοπροστασίας του καταστήματος βάσει των προβλέψεων του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού (ΓΟΚ/ΚΚ). Πρόβλεψη έκδοσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (που θα περιλαμβάνουν τις τεχνικές δεσμεύσεις του ΓΟΚ/ΚΚ αλλά και δεσμεύσεις για την λειτουργία) για ΌΛΑ τα ΚΥΕ που θα έχουν έγκριση μουσικής με ηχεία.   

·         Απαγόρευση εξωτερικών ηχείων αν δεν εξασφαλίζεται απόσταση 150 μέτρων από νομίμως υφιστάμενη κατοικία.

·         Η παράβαση των κανονισμών ηχορύπανσης συνιστά περιβαλλοντικό έγκλημα και υπόκειται στις ανάλογες διατάξεις

·         Να προβλεφθεί ότι γίνεται ανάκληση της άδειας μουσικής με την ίδια διαδικασία έκδοσής της και μετά από καταγγελίες και βεβαίωση παράβασης και όχι μετά από τελεσίδικη καταδίκη

·          Ότι η ΔΚ αρνείται την έγκριση παράτασης ωραρίου όταν υπάρχουν καταγγελίες περιοίκων για ηχορύπανση.

1.4.          Να τροποποιηθεί το αρ 31 που αφορά στην άδεια χρήσης Κ.Χ. ώστε:    

·         Η οριοθέτηση των περιοχών παραχώρησης να εξασφαλίζει το καθεστώς κοινοχρησίας και την ανεμπόδιστη χρήση του Κ.Χ., και την τήρηση των εθνικών και διεθνών κανονισμών για την βιώσιμη κινητικότητα και την ανεμπόδιστη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.  

·         Η άδεια χρήσης ΚΧ υπόκειται σε καθεστώς ελέγχου ως προς την καταλληλότητα του ΚΧ και κάθε Δήμος επιβάλλεται να εκδώσει κανονιστική πράξη με την  οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης του Κ.Χ. ή οριοθετούνται βάσει μελέτης επακριβώς οι περιοχές δυνητικής παραχώρησης.

·         Μπορεί (συμπληρωματικά) να προβλεφθεί ΚΥΑ (Υπ Εσωτερικών και ΥΠΕΝ) για την καταγραφή των προϋποθέσεων και κριτηρίων οριοθέτησης των περιοχών παραχώρησης (παράλληλα με την ΥΑ της παρ 2.), που θα έχει γενική εφαρμογή στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί κανονιστική πράξη Δ.Σ.

·         Να προβλεφθεί απαγόρευση κατασκευών επί ΚΧ (όπως ντέκ και ανεμοφράκτες) χωρίς έγκριση συνολικών «Μελετών Διαμόρφωσης» ανά ενότητα δημόσιου χώρου, εγκεκριμένων από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε δήμου.

·         Κάθε άδεια χρήσης ΚΧ συνοδεύεται από σχέδιο με συντεταγμένες και αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο του καταστήματος, ενώ παράλληλα αναρτάται και στο ΟΠΣ 

·         Η άδεια ΚΧ είναι ετήσια και η ανάκλησή της –σε περιπτώσεις παραβατικότητας- πρέπει να απλουστευθεί διότι δεν παρακωλύει την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του ΚΥΕ, εντός του καταστήματος  

 

1.5.         Το Αρ 34 εξουσιοδότηση έκδοσης ΚΥΑ για την βεβαίωση χρήσης γης, πρέπει να τροποποιηθεί διότι  πρόκειται για σύγχυση αφού εμπλέκει χωρίς λόγο το Υπ Πολιτισμού. Η βεβαίωση  χρήσης γης εκδίδεται   κανονικά βάσει της αρ 2 αρ 29  (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ) και αν χρειάζεται ΚΥΑ για τα διαδικαστικά ελέγχους κλπ να είναι εσωτερικών και ΥΠΕΝ.  

 

Τέλος το Δίκτυο επισημαίνει ότι ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι κρίσιμος, και η υποβάθμισή του αποτελεί μια επικίνδυνη οδό, για την ποιότητα του θεσμικού μας πολιτισμού. Το δίκτυο καλεί την ΚΕΔΕ και τον Δήμο Αθηναίων να παρέμβουν δραστικά και να ζητήσουν την απόσυρση των διατάξεων που υποτιμούν την θεσμική οντότητα της Αυτοδιοίκησης και κυρίως τον ρόλο της στην προάσπιση της ποιότητας ζωής των πόλεων και των κατοίκων τους.       

 

PDF

Επικοινωνία
Κτήριο Ελληνικής Εταιρίας
Έλα στο ιστορικό μας κτήριο

Τριπόδων 28, Πλάκα

TK: 10558
τηλ: 210 3225245 / 210 3226693
fax: 210 3225240
email: elet@ellinikietairia.gr
Facebook
Ελληνική Εταιρία © 2012
Επικοινωνία | Γίνε φίλος
Javascript is required to view this map.