"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού" www.anthropos.gr, 4/12/2012

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού από το 1972 αγωνίζεται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής), τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και της οικολογικής ισορροπίας του τόπου, την προώθηση της αειφόρου χρήσης των φυσικών και ενεργειακών πόρων της χώρας, καθώς και γενικότερα την αισθητική αξία του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ –κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό σωματείο- είναι ότι αποτελεί τη μόνη Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα που η δράση της αφορά στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Το επί μέρους έργο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αναλαμβάνουν τα Ειδικά Συμβούλια, πλαισιωμένα από εθελοντές, (Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, Φυσικού Περιβάλλοντος, Επικοινωνίας, Θεσμικού Πλαισίου, Οικονομικής Κινητοποίησης, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) η λειτουργία των οποίων συνέβαλλε αφενός στην περαιτέρω εντατικοποίηση του ρυθμού των εργασιών και αφετέρου στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιμέρους θεματικών.

Σημαντική στο έργο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η συμβολή του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης και των Τοπικών Επιτροπών που έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλά μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που ζουν στην περιφέρεια να μετέχουν ενεργά στις δράσεις της Εταιρείας.

Οι κύριες δράσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιλαμβάνουν οργανωμένες παρεμβάσεις για τη διάσωση μνημείων σε συνδυασμό με τη συστηματική αναζήτηση χορηγιών για αναστηλώσεις, την υποβολή προτάσεων σχετικών με την χωροταξία, την περιβαλλοντική φορολογία, την ενέργεια και τις μεταφορές, την αιεφορία στο Αιγαίο, τη συμμετοχή σε διαχειριστικά και ερευνητικά προγράμματα, την προώθηση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συμβάσεων στην Ελλάδα, τη συμμετοχή στο έργο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, τη διεξαγωγή ερευνών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών κ.α.

Παράλληλα, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, σειρές μαθημάτων, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού ενώ μετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς περιβάλλοντος, όπως η EUROPA NOSTRA και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται δυναμικά και στον τομέα των εκδόσεων.
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: ΤΡΙΠΟΔΩΝ 28, ΠΛΑΚΑ, ΤΚ 105 58, ΑΘΗΝΑ
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 32 25 245
FAX: 210 3225240
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού από το 1972 αγωνίζεται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής), τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και της οικολογικής ισορροπίας του τόπου, την προώθηση της αειφόρου χρήσης των φυσικών και ενεργειακών πόρων της χώρας, καθώς και γενικότερα την αισθητική αξία του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ –κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό σωματείο- είναι ότι αποτελεί τη μόνη Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα που η δράση της αφορά στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Το επί μέρους έργο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αναλαμβάνουν τα Ειδικά Συμβούλια, πλαισιωμένα από εθελοντές, (Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, Φυσικού Περιβάλλοντος, Επικοινωνίας, Θεσμικού Πλαισίου, Οικονομικής Κινητοποίησης, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) η λειτουργία των οποίων συνέβαλλε αφενός στην περαιτέρω εντατικοποίηση του ρυθμού των εργασιών και αφετέρου στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιμέρους θεματικών.

Σημαντική στο έργο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η συμβολή του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης και των Τοπικών Επιτροπών που έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλά μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που ζουν στην περιφέρεια να μετέχουν ενεργά στις δράσεις της Εταιρείας.

Οι κύριες δράσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιλαμβάνουν οργανωμένες παρεμβάσεις για τη διάσωση μνημείων σε συνδυασμό με τη συστηματική αναζήτηση χορηγιών για αναστηλώσεις, την υποβολή προτάσεων σχετικών με την χωροταξία, την περιβαλλοντική φορολογία, την ενέργεια και τις μεταφορές, την αιεφορία στο Αιγαίο, τη συμμετοχή σε διαχειριστικά και ερευνητικά προγράμματα, την προώθηση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συμβάσεων στην Ελλάδα, τη συμμετοχή στο έργο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, τη διεξαγωγή ερευνών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών κ.α.

Παράλληλα, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, σειρές μαθημάτων, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού ενώ μετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς περιβάλλοντος, όπως η EUROPA NOSTRA και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται δυναμικά και στον τομέα των εκδόσεων.
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: ΤΡΙΠΟΔΩΝ 28, ΠΛΑΚΑ, ΤΚ 105 58, ΑΘΗΝΑ
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 32 25 245
FAX: 210 3225240
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού από το 1972 αγωνίζεται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής), τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και της οικολογικής ισορροπίας του τόπου, την προώθηση της αειφόρου χρήσης των φυσικών και ενεργειακών πόρων της χώρας, καθώς και γενικότερα την αισθητική αξία του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ –κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό σωματείο- είναι ότι αποτελεί τη μόνη Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα που η δράση της αφορά στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Το επί μέρους έργο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αναλαμβάνουν τα Ειδικά Συμβούλια, πλαισιωμένα από εθελοντές, (Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, Φυσικού Περιβάλλοντος, Επικοινωνίας, Θεσμικού Πλαισίου, Οικονομικής Κινητοποίησης, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) η λειτουργία των οποίων συνέβαλλε αφενός στην περαιτέρω εντατικοποίηση του ρυθμού των εργασιών και αφετέρου στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιμέρους θεματικών.

Σημαντική στο έργο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η συμβολή του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης και των Τοπικών Επιτροπών που έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλά μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που ζουν στην περιφέρεια να μετέχουν ενεργά στις δράσεις της Εταιρείας.

Οι κύριες δράσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιλαμβάνουν οργανωμένες παρεμβάσεις για τη διάσωση μνημείων σε συνδυασμό με τη συστηματική αναζήτηση χορηγιών για αναστηλώσεις, την υποβολή προτάσεων σχετικών με την χωροταξία, την περιβαλλοντική φορολογία, την ενέργεια και τις μεταφορές, την αιεφορία στο Αιγαίο, τη συμμετοχή σε διαχειριστικά και ερευνητικά προγράμματα, την προώθηση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συμβάσεων στην Ελλάδα, τη συμμετοχή στο έργο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, τη διεξαγωγή ερευνών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών κ.α.

Παράλληλα, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, σειρές μαθημάτων, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού ενώ μετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς περιβάλλοντος, όπως η EUROPA NOSTRA και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται δυναμικά και στον τομέα των εκδόσεων.
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: ΤΡΙΠΟΔΩΝ 28, ΠΛΑΚΑ, ΤΚ 105 58, ΑΘΗΝΑ
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 32 25 245
FAX: 210 3225240
 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

PDF

Επικοινωνία
Κτήριο Ελληνικής Εταιρίας
Έλα στο ιστορικό μας κτήριο

Τριπόδων 28, Πλάκα

TK: 10558
τηλ: 210 3225245 / 210 3226693
fax: 210 3225240
email: elet@ellinikietairia.gr
Facebook
Ελληνική Εταιρία © 2012
Επικοινωνία | Γίνε φίλος
Javascript is required to view this map.