Νέα Μονή Χίου

07/05/2012
Νέα Μονή Χίου: 
α) Αποκατάσταση μεσοβυζαντινού τέμπλου στο Καθολικό  
β) Aποκατάσταση οικήματος και μετατροπή του σε μουσείο της Μονής
γ) Xρηματοδότηση της μελέτης αποκαταστάσεως του Καθολικού
δ) Xρηματοδότηση της επιβλέψεως των εργασιών αποκαταστάσεως του Καθολικού

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού συνέβαλε τόσο στην δημιουργία του μουσείου, όσο και στην αναστήλωση του τέμπλου του καθολικού της Νέας Μονής Χίου. 

Το 1978, με πρωτοβουλία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και χορηγία του αείμνηστου Αντώνη Χανδρή, ένα μικρό οίκημα της περιόδου της Οθωμανικής περιόδου αποκαταστάθηκε και μετατράπηκε σε μουσείο της  Μονής. Ο καθηγητής Χαράλαμπος Μπούρας εκπόνησε την μελέτη και επέβλεψε τις εργασίες αποκατάστασης, ενώ ήταν υπεύθυνος και για την μουσειολογική οργάνωση των κειμηλίων της Μονής. Ο ίδιος μελέτησε και επέβλεψε και την αναστήλωση του μεσοβυζαντινού τέμπλου στο καθολικό της Νέας Μονής, η οποία ολοκληρώθηκε το 1979, επίσης με χορηγία του Αντώνη Χανδρή. Η αναστήλωση του τέμπλου συνέβαλε στην αποκατάσταση της ενότητας του εσωτερικού χώρου και στην ανάδειξη του κατακόρυφου άξονα, βασικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής σύλληψης του μνημείου.

Το Καθολικό της Νέας Μονής, το οποίο ανεγέρθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονομάχο τον 11ο αι., ανήκει στον οκταγωνικό τύπο και είναι ευρέως γνωστό για τον εξαιρετικής τέχνης ψηφιδωτό διάκοσμό του. Το 1996, με χορηγία του Ιδρύματος Λέων Λεμός, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Σωτήρη Βογιατζή την εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση του Καθολικού. Με βάση αυτή την μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε το 1998, το έργο εντάχθηκε αργότερα στο Γ΄ ΚΠΣ και κατ΄ αυτόν τον τρόπο κατέστη εφικτή η αναστήλωση του μνημείου. Για την διευκόλυνση του έργου αναστηλώσεως, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με χορηγία του Ιδρύματος Λέων και Ασπασία Λεμού εξασφάλισε, στην εποπτεύουσα το έργο 3η ΕΒΑ, τις επί τόπου υπηρεσίες του αρχιτέκτονος και αναστηλωτή Μανόλη Βουρνού (2005-2007). 

40 Χρόνια Ελληνική Εταιρία
Επικοινωνία
Κτήριο Ελληνικής Εταιρίας
Έλα στο ιστορικό μας κτήριο

Τριπόδων 28, Πλάκα

TK: 10558
τηλ: 210 3225245 / 210 3226693
fax: 210 3225240
email: elet@ellinikietairia.gr
Facebook
Ελληνική Εταιρία © 2012
Επικοινωνία | Γίνε φίλος
Javascript is required to view this map.