Διαχείριση Έργου – Ανάδοχοι

Συντονιστής δικαιούχος:

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού - ΕΕ (1)
  Υπεύθυνοι:
  Τάσος Δημαλέξης – adimalexis@n2c.gr
  Δάφνη Μαυρογεώργου - sfyp@ellinikietairia.gr

  Τριπόδων 28
  10558 Αθήνα
  Τηλ. +30 210 3225245
  Φαξ +30 210 3225240

  Ελληνική εταιρεία
  www.ellet.gr

Εταίροι:

 • Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΟΠΠ (2)
  Υπεύθυνος:
  Γεράσιμος Αράπης – mani@aua.gr

  Ιερά Οδός 75
  11855 Αθήνα
  Τηλ. +30 210 5294465
  Φαξ +30 210 5294462

               http://www.aua.gr/gr/dep/fit/oikologiaerg.htm

 

 • Δήμος Ρόδου - ΔΡ (3)

           Υπεύθυνος:
           Μανώλης Σαββής - msavvis@rhodes.gr

           Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομικών Εφαρμογών

           Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος                                                                                                               

Τηλ. +30 22410 46403

http://www.rhodes.gr